בעזרתך יתברך, ר"ח כסלו התשס"ט

 

קח דמעותי הקטנות

קבל מנחתי הצנועה

 

לא הענקתי לך אמירות גדולות וגם לא מעשים

לא שפכתי לפניך שיחתי

רגליי לא רצו לעשות דבריך

ליבי לא מילאתי יראתך, שמחתך

 

קבל דימעותיי המלאות בעצמי

הגדושות בטעויותיי, בהבל ימי

 

רצה בדרכי אליך כשליבי

 אי שם

מפרלטט עם זרים

שאותי לגנוב ירצו, לפתותני בתחבולות יבקשו

העניקו הם לי הבל וריק

ליבי אטמו בקש וחול

שלא אצעק, שלא אזעק

שאהיה מרוצה ואשתוק

שיכלו ימי

שיגמרו חיי

 

קבל דמעתי

מלאת השקרים

תוכה

 הרי רצוף אהבתך...