השבח לך, כ"ח תמוז התשע"ב

 

איך ריפאת את נפשי הדואבת

 מצימאון ללא גבול, שכמעט וניחרתי למוות.

 

תאוהישנה לאותן כריכות כריכות שתוכן יתלעט אל קרבי

יתאחד עם נפשי

ירחיב את מחנק תוכי המיוסר.

 

שיאיר המוות שבפנים

אור של עוצמת אינסוף, חכמת אלוהים

.........

באמת,

בסך הכל רציתי... אהבה.

.........

 

הנה, רופא כל נפשי וכל בשר,

אהבתך מלאתני,

 בכל פינה בתוכי שכבר עגולה ורכה היא

ידי יתפרשו בצלותא, לא אדרוש ואקח

את שעתיד אתה ליתנה אליני