בס"ד

 

אלוהי, נשמה שנתת בי

אתה בראת, אתה יצרת, אתה נתנתה בקרבי

ואתה הוצאת לאויר עולמך.

 

אנא, שמרה זאת הנשמה

שלא אשחיתה

מתוך קלקול בקרבי

שלא אעמעם זכותה, טוהרה

המושלם, הענוג

 

כל זמן שנשמה זו בליבי, לצידי

מודה אני לפניך

אלוהי,

אוהב כל הנשמות

אוהבי

 

 

מוקדש לאוהבי אליהו, נולד בכ"ט אייר, הי"ו.

שיזכה לאהבת ה' זכה.