בעזרתו יתברך

נצח שבגבורה

 

קול המון אני שומע

רעש

אל ערש דווי

מטה

רד נא מההר!

 

קולות ברקים

ענן וערפל

הפכו היוצרות

מהפכים הם עתה

בי

 

לא כמשה

לא אחזה בזו הרעה

אעצום עיניי מראות

אנטע רגליי בהר

אמאן

 

פחות מעפר ואפר

נשמתי עדין אינה תלויה בכולכם

דרך יחיד היא לי

מפחד

מחוסר דעה

 

עת בא יבוא ואנוק מקווי אור מחצבתי

לא אהיה יחיד אלא אחד

לא אראה עוד ברעה

אראה אור

אלמד ענווה מהי

אעביר לכל חינם אין גמול- חיים

הר איננו תכלית.