בעזרתו יתברך, יסוד שבתפארת.

 

 

כטלית של שחר

תעטפני

כמו אשוב אל רחם אימי

עטופה רחמים.

 

קרבי יימלא ברכות חמימה

ביטחון יינסך בעצמיי.

לא יהיה בי שום צל של ספק

הכל יהיה פשוט

כה  נכון ואמיתי

כל כך גדול, משמעותי

אוכל בשלוות אין קץ

לעצום את עיניי

 

טלית,

טללי אורות,

שזורה בשחור השחר

בצבעיי רטט הלב, ארגמן.

 

כטלית של שחר תעטפני

עת יבוא

דמעות ישטפו מעיניי

גם את עולמכם.

 

אתעטף,

אל תוכי,

עדיך.