סלע קשה, מחוספס חמור סבר, נרמס. אם מכים בי בחזקה הופך דמי הזב מים חיים. מי המריבה שלי עם עצמי עם א-להי נשפכים על הדף. עטי מלא שירה כים ולבי עולה על גדותיו כהמון גליו * * * לא איש דברים. אילו ידעתי להשמיע זעקה בקול דממה דקה, אילו זכרתי כמה עמוק חודרים מים שקטים, אולי לא הייתי מכה. אולי הייתי יכול לחדור פנימה והיה דמי הזב דבש וחלב