בעזרתו יתברך

י"ט ניסן

 

ושוב אהלל תודה

אפרד מהפחד לכמה רגעים

 

ושוב אתמלא שמחה

בידעי שהעצב עוד יתדפק על דלתי

 

תודה, שמחה

אין אמת מזו

והאמת היא אבסולטית

 

אדאה אל על

אתלמד אחר הרוח

הרוח

לא נעלמת

רק נודדת אחר השקעים

שייכת בכל פעם אל מקום אחר

אל קיום אחר

 

אנשום אל תוכי

נשימה

נשמה

רוח חיים

"רוח ממללא"

שנתן

צפן

בורא עולמים

 

והאמת היא אבסולוטית

אך אני לא

 

בכנפיי רוחי הכח

בליבי הרצון

למעט את הפוגות השקר

 

הולכת ומתגדלת היא

האמת.