בעזרתו יתברך, ג´ תשרי התשס"ז

 

והאהבה פשטה בכל

האיר הטוב והמיטיב את אותם

אבני הכורכר,

שמי שקיעה,

אותך חברה

הכל כך נושנים בי

 

הלא יאמן מתרחש

חכה, תורך יגיע

 אתה לא מאמין...

אין לי הוכחות

אין דבר כזה להוכיח

בעולם שכזה

 

פשוט,

תאמין לי