מעיין ל

בן 18, לפני גיוס

הכי שיש

שונא לאהוב אותך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה