מעיין ל

בן 18, לפני גיוס

שונא לאהוב אותך

מאוהב בך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה