בעזרתו יתברך

ט"ז ניסן

 

ועכשיו אש עצורה בעצמותיי

ועכשיו את עצמותי אנצור

השלהבת לא תפרוץ

הזעקה-

תחסם.

 

זהו זמן של שתיקה

זמן שצריך לזרום

לעבור עלי

בתוכי

 

אם רק לא אתן אף

לאגל דם קטן לפרוץ

אולי ואוכל לשלוט

ברוחי.

 

כך אפתח במתינות

אסור להביט לצדדים

לא אתן סיגים של אחר

יתערבו בדמי.