בעזרתו יתברך, י"א תשרי התשס"ז

 

בטרם עת

בטרם שמים וארץ נבראו בעבורי

...

פרצו חבלים סוערים

נסדקה אדמה לא זמן לה

זרקורים של אור

תום ורכות

עת נפקחו העיניים

צרחה

בקעה העולם

שברה, נשברה לרסיסים

נבקעו הרים וימים

הזדעדעו היוצרות

קשרו בינייהם קשר של

זעקה דמומה.

 

תיקון של עיתים

עיבור מחודש

מגודלת, מתעטפת במים חיים

ניזונת מחבל טבור

הזמן אין כוחו להאיץ  בי יותר

מדוע מוכרחה היית לפרוץ?

ברוך שנותן לי לרחם לשוב

לבכות

אולי אוולד מחדש.