בעזרתו יתברך, י"ד חשון התשס"ז

 

כל כך הרבה דברים רציתי לספר לך

כל כך הרבה מתנות לתת לך

להעביר לך חיים, להנשים

 נשמתי לנשמתך

 

אך לא הגעת...

 

רואה אותך הולך בודד וערירי ביער עבות מתפתל,

שקט, מביט, ומבטך מעורפל וסגרירי

 

אולי שולי גלימתך נתפסו באיזה אילן סורר

אולי אתה עצוב והרוחות סובבות סביבך סחור סחור

אולי השכיחו אותי ממך

כמו שאותך ממני...

 

ונתתי כבר את אותן מתנות,

הנשמתי הרבה נשימות של חיים

 שייכת אני גם לעולם, שקורא לי

לזעקה שגלי הדה פוגעים בחדרי נשמתי

שבכיה נושק לפתחי

 

בוא תצטרף אלי!

העולם הזה

מחכה לשנינו

להאיר, להעיר

 אותו

 

מחכה

פשוט כבר יותר מידי זמן...