בעזרת ה´

 

והכאב מכה בשנית

ומקור החיסרון לא כבראשונה

כמיהה

אולי לאהבה, אולי לעצמי

ואלוהים רוצה להתגדל ולהתקדש בקרבי

 

ובחינת המוות פחות טורפת ומוחשית

אך הפער רק גדל וגדל

והכל מתחדש ונובל, צומח וכמש

 

בקיעים נבקעים אט אט בתחתית האדמה

מתעוררת

לא מכירה בכוחי

כתינוקת תמה הומה

האני יכולה?

צופנת סוד

האדמה.