בעזרתו יתברך

ח"י בניסן

 

מתת אל

אור זיו עליון

אבל קצת אחרת

אור של קצוות

של שוליים

של היום יום

הכבד

של אדמה

 

קצת קשה להחזיק מתת אל בידיים חשופות

ולהניח

 

חלקים במדורי עצמי יודעים

שהיא

לא שייכת לי

"השב תשיבם"

לאחיך

 

פ ר י ד ה.