מוריה מקומי

מפגש הוא סוד היצירה. ויהיו בעיניך כל יום כחדשים.

והוא ימשול בך

אוהבי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה