מוריה מקומי

מפגש הוא סוד היצירה. ויהיו בעיניך כל יום כחדשים.

תוכו רצוף אהבה

מפחד

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה