מוריה מקומי

מפגש הוא סוד היצירה. ויהיו בעיניך כל יום כחדשים.

והכאב מכה בשנית

מודה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה