מוריה מקומי

מפגש הוא סוד היצירה. ויהיו בעיניך כל יום כחדשים.

תיקון

בטרם עת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה