מוריה מקומי

מפגש הוא סוד היצירה. ויהיו בעיניך כל יום כחדשים.

תאוותי

והוא ימשול בך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה