מוריה מקומי

מפגש הוא סוד היצירה. ויהיו בעיניך כל יום כחדשים.

מודה

במקום

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה