שירת

סטודנטית, חווה את היצירה כחלק מהחיים ואת החיים כחלק מהיצירה.

השתקפות

מה שנגעתי,מה שראיתי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה