ובין אור לחושך

לעולם כולו

מונולוג הסיום והתחילה. עוף החול משתנה הלילה.

המתקת הדין (עוד על עצב)

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה