מלחמה לוחשת בי קולות

מעוררת שדים שלחשתי,

ידיכם דמים מלאו,

דמים מלאו.

וכמו פולחן אכזר ומתוק

אני ממלא את ידי

בנשימותיך,

קרב אל מזבחך

ובלבבי מנחה שלוחה,

הלמות מבינות

אלייך.

דמים מלאתי

מלאו ידיי ולא שבעו

היו לשנינויות על אוזנייך הערלות.

ואת במלחמתך טמונה

בלהט להבותיה, אהבתיך.