יוסף שמח

Image

חיבר פירוש מקיף על מגילת יהוגמגמש.

מתחת לסלע - תשליל

מתחת לסלע צומחת לפלא...

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה