יוסף שמח

Image

חיבר פירוש מקיף על מגילת יהוגמגמש.

אל ארץ צבי, ישראל, על במותיך חלל

והים פשוט נקרע...

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה