יוסף שמח

Image

חיבר פירוש מקיף על מגילת יהוגמגמש.

ראיתי

רחמיו על כל מעשיו

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה