יוסף שמח

Image

חיבר פירוש מקיף על מגילת יהוגמגמש.

עולם הפרחים

הבדל קטן

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה