יוסף שמח

Image

חיבר פירוש מקיף על מגילת יהוגמגמש.

צבא ישראל

שמים

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה