יוסף שמח

Image

חיבר פירוש מקיף על מגילת יהוגמגמש.

לפני החורבן 2

שקיעה נתנייתית

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה