יוסף שמח

Image

חיבר פירוש מקיף על מגילת יהוגמגמש.

מחשבות עראי

השקדיה פורחת

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה