יוסף שמח

Image

חיבר פירוש מקיף על מגילת יהוגמגמש.

שקיעה נתנייתית

הנשמה - מאירה

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה