לעשות רושם בחול - צריך לפסוע, לעשות רושם בהר - צריך לחצוב. לעשות רושם בבגד - צריך לקרוע, לעשות רושם בנייר - צריך לכתוב. אבל יש כל כך הרבה דרכים לעשות רושם על הלב - להושיע תועים ונבוכים, לגרום לשמחים כאב. אפשר לעזור לאנשים מסכנים, לעשות לאחרים רק טוב. ניתן לפגוע בתמימים וקטנים, להרוס ולהשמיד לרוב. יש דרכים רבות רבות, להשפיע על אנשים. יהי רצון, אבינו, שלבבות - רק בחיוכים נרשים.