חודש של בקשות סליחה ורחמים
המלכת המלך על עולמי עולמים
יום של תשובה, הכל מאהבה
ובשיא העלייה בשמחה עמך בא

כעת אתה מחבק, אותנו מקרב
מכל רוח וכיוון חיבוקך הערב
לפעמים תפשוט ידיך לפתוח כיוון אויר
או בזרוע-אמה-וטפח אהבתך אלינו תעביר

בכח זה החיבוק מוחזק כל העולם
אם לרגע תעזוב איזה דבר – נעלם
כמו משני כיוונים, זה פשוט לא מספיק
אי אפשר בצורה כזו להחזיק 

בסוף הטיפוס כאן הגענו לשיא
השמחה גואה בתוכנו, מרש עד נשיא
שלח ברכתך לעמך, אל הצאן
תן ברכה בגשמים וטללי רצון

כל שנה מחדש מימיך תשפיע
במדבר תורה נתת – משעיר הופיע
אם מים ראשונים תתן בברכה
נצלול במים אחרונים – חיינו לך 

יוצאים מהבית בזמן השמחה
לקרוא אליך "אין לנו עוד מלבדך"
קוראים אליך, קרובים לך
שנה טובה חֲדֵש, הַגְשֵם ברכה