מה הוא, מה יש בעולמם של פרחים?

ראיתי פרחים עומדים יחד כולם. שורשיהם באותה אדמה.

התכופפתי קצת להנות מריחם והכתה תובנה מדהימה.

הפרח הריחני היה זה החיוור, חסר הצבע והחיות,

ומי שהשקיע ובמראה התהדר לא נותרה לו ריחניות.

 

מה הוא, מה יש בעולמם של פרחים?

ראיתי ערוגה מלאה בפרחים, פורחים, לי דומים הם כולם.

אחד מול אחד, ללא משוא פנים, עומדים ושרים לעולם.

ופתאום מתקיפה עדה של דבורים ומפרח לפרח עוברת,

והן מבחינות שיש הבדלים בין כותרת זו לאחרת.

 

מה הוא, מה יש בעולמם של פרחים?

ראיתי גנה של פרחים, שעמדה בשלל צבעי קשת.

פזרו גווניהם, כאילו, כל פריחה ייחודיות מבקשת.

ובכל זאת יפים הם כל הפרחים, וריח נודף מכל פרח,

וביחד יוצרים אחדות צבעונית, שימיסו גם לב של קרח.

 

כמה נהדר עולמם של פרחים, כמה יש לנו לראות!

אנשים משקיעים בחוץ או בפנים,

למרות הדמיון - כולנו שונים,

העולם יעמוד רק אם כולנו בונים,

ברוך ה' על עולמם של פרחים.