התורה אחת היא,

פנים לה שבעים,

כל פן בה, כל צד,

יקר מפנינים.

 

כל נפש בעם

משולה היא לאות,

כפי שפניהם שונים

דעותיהם שונות.

 

ישנם מפגשים, נקודות של חיכוך,

מלחמתה של תורה בהם נטושה.

מלחמה עקובה, לבני יעקב,

הדורשים אמיתה של מורשה.

 

י"ב שבטי י-ה

בני שלושת אבות,

אין בהם פסולת

יש "אחד" בלבבות.

 

עם שהוא גוף,

יחידה אחת, חיה.

בנפשם גוי אחד

בארץ, כנסת י-ה.

 

גלותם מחוץ לטבע

לגמלנים, ביישנים, רחמנים,

לארצם יתאחדו בעצמאות

ישובו למקורם הבנים.

 

ייגאלו בריבוי גוונים,

עד שבעים וששים ריבוא,

תורה חסרה פסולה לעמנו,

תַעֲשה היא "אחד" בקרבו.

אז יאתיו, יתנו את כתרם

לאחד המיוחד ויחיד במרומים.

יֵדעו אז הכל, יבינו כולם,

הייחוד והיחד – לחי עולמים.