שלום מנחם

זו שירה וזה שכרה?

כדורגל

ללא שם

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה