שלום מנחם

זו שירה וזה שכרה?

מילים חדות

פואמה לקרון ברכבת התחתית

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה