שלום מנחם

זו שירה וזה שכרה?

אלייך

כדורגל

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה