אביגיל בת שלום

.................

בבת המלך

אדם חווה בדידות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה