לאחר שבוע שהתנסיתי בתפילה עם הנץ

 

כבר עלה כוכב השחר

כהקדמה לאור זרח

בני אדם בסוף לילם

נמים עוד את שנתם

 

אך טרם תזרח השמש

ויאיר לו אור היום

קבוצת עובדים כאן קמה

לעבודת בורא עולם

 

בלאט מתארגנים

לבל יעירו הישנים

ובזריזות אל ההיכל

מתקדמים, מתקרבים

 

להתעטף בטלית

ברכות וזמירות

קדיש

קריאת שמע

 

לאט לאט נגשים

לכוון את הזמן בדיוק

להשכים אל בוראם כותיקין

להעיר את השחר בעמידה

 

תפילתו של אברהם

מתחילים עם הנץ

הקשר אל א-ל מתחיל

בהתחלה

 

רגשי זך וטהר

ממלאים את הלב

בשמחה לצעוד לעבר יום שלם

הראשונים שברכו את מחדש העולמות, בבקר טוב...