"מה אתה אומר?!" רתח מנשה, "אתה מוכן לחזור על כך?". ירמיהו חזר על דבריו. "אתה מסלף!" קבע מנשה, "אתה משקר! זה לא מה שכתוב!" ירמיהו התחיל להתרגז "מה זאת אומרת ´זה לא מה שכתוב´? איך אתה מסביר את זה אחרת?" מנשה לקח ממנו את הדף והתחיל להסביר את דעתו בצורה ברורה וחדה. לאחר כמה משפטים ירמיהו קטע אותו "ואתה מתקיף אותי? ההסבר שלך מעוות לגמרי!". מנשה לא נשאר חייב "אתה מתעלם מהמשמעות המקובלת של הדברים בשביל להסביר את זה איך שאתה רוצה!"

"ואתה מחבר חצאי משפטים ומוחק את מה שלא נח לך!"

"אני!? לפי מה שאמרתי אין פה מילה מיותרת! אתה זה שמסובב את הכל!"

"הסברתי לך, שתי הפסקאות האלה לא הולכות ביחד אלא אם כן נסביר כמוני. ההסבר שלך גורם לסתירה ולעיוות!"

"באמת? אתה מתעקש על כך?!"

"ועוד איך!"

מנשה קם בעוצמה כזו שכסאו נפל לאחור. הוא הסתכל על ירמיהו במבט חד וסינן "עוד נראה..."

מנשה הסתובב ויצא בלי להעיף עוד מבט לאחוריו.

"הסיפור בהחלט לא נגמר", כך חשבו שניהם בלבם, "חבל שהחוזה לא היה ברור מספיק". כל אחד מהם כבר תכנן איך יראה המחר - תביעה משפטית, עורכי דין, טענות, והם לא ידברו יותר לעולם.

 

@@@

 

"מה אתה אומר?!" רתח דוד, "אתה מוכן לחזור על כך?". יהונתן חזר על דבריו. "אתה מסלף!" קבע דוד, "אתה משקר! זה לא מה שכתוב!" יהונתן התחיל להתרגז "מה זאת אומרת ´זה לא מה שכתוב´? איך אתה מסביר את זה אחרת?" דוד לקח ממנו את הדף והתחיל להסביר את דעתו בצורה ברורה וחדה. לאחר כמה משפטים יהונתן קטע אותו "ואתה מתקיף אותי? ההסבר שלך מעוות לגמרי!". דוד לא נשאר חייב "אתה מתעלם מהמשמעות המקובלת של הדברים בשביל להסביר את זה איך שאתה רוצה!"

"ואתה מחבר חצאי משפטים ומוחק את מה שלא נח לך!"

"אני!? לפי מה שאמרתי אין פה מילה מיותרת! אתה זה שמסובב את הכל!"

"הסברתי לך, שתי הפסקאות האלה לא הולכות ביחד אלא אם כן נסביר כמוני. ההסבר שלך גורם לסתירה ולעיוות!"

"באמת? אתה מתעקש על כך?!"

"ועוד איך!"

דוד קם בעוצמה כזו שכסאו נפל לאחור. הוא הסתכל על יהונתן במבט חד וסינן "עוד נראה..."

דוד הסתובב ויצא בלי להעיף עוד מבט לאחוריו, בדרך הוא הרים את הכסא. יהונתן מהר אחריו.

"הסיפור בהחלט לא נגמר", כך חשבו שניהם בלבם, "חבל שנגמר הזמן וצריך ללכת לשיעור". כל אחד מהם כבר תכנן איך יראה המחר - שוב ישבו מול הגמרות, ראשונים, טענות, וכך ימשיכו ללמוד בקביעות, בע"ה.