,וכשחלף עם הרוח

לא נותר כי אם

,פיסה של חיוך מרוח על פניו

,דורש את נקמתו

נלחם בקיומו הבילתי מנוצח

לבל נשכח את מלחמתו 

,את מלחמתו האחרונה 

,שהותירה רגב אדמה תלושה

.הקוראת לבניה ואינם