רדף השיג

כבר לא בייני"ש

גרשיני מעל פניך

ראש הזרי שושנים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה