רדף השיג

כבר לא בייני"ש

הנץ והיונה

Possente spirto, e formidabil nume/רוח עצום ואל איום נורא [אלסאנדרו סטריג´יו]

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה