זר זהב

כוחות שבעולם לא לתוהו נתכנו- כולם בנתיב חכמה ליוצר-כל יכוונו

השתברות האידיאל

שפתו של צבא

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה