זר זהב

כוחות שבעולם לא לתוהו נתכנו- כולם בנתיב חכמה ליוצר-כל יכוונו

שפתו של צבא

השתברות האידיאל

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה