עדינה ויינברג

כעני העומד בדלת

אבני בזלת

קישורים שאקח עימי
אות בתמונה
עולים מעלה