את אומרת שיש לך הרבה דברים לומר ושוב שותקת את השתיקה הממושכת שלך ואני מקשיב למילים שאינך אומרת לחילוקי ההברות האילמים לתנועות החרישיות ובמיוחד...לעיצורים לא פעם אמרתי לך כבר שמילותיך כשאת שותקת פוגעות בוטות נוגעות במקומות הנסתרים ביותר אך את עושה עצמך כלא שומעת ולא מפסיקה לשתוק ואני מתבונן בך ומקשיב... עד שתסיימי לשתוק את מילותייך ו"מחזיר" לך שתיקה מגומגמת ואז את אומרת שכבר מאוחר וצריך ללכת ואני מביט בך ובגלי הים שלנגדנו ואומר לך: בואי נשתוק יחד רק עוד חמש דקות... ואת אומרת: כמה מילים עוד אפשר לשתוק בחמש דקות?..