הצתת גפרור באקראי הדלקת בי אש בחשאי אש אהבה בי בוערת אחת היא אין אחרת. שורשי טמונים באדמה לאן נושבת הרוח, לא אדע האפרוש כנפיים, אעוף למרחב האגיע לארץ מבטח? עזור לי השם להחליט מצא עבורי עוד תכלית אין עוד מרגוע לנפשי בי נשבעתי...חי נפשי.