מה לך בני  כי תלין על אביך,

עתה  לרחוב הוא מושלך, מושלך.

ערום ומושפל על גחון, על גחון

רק אדרת ואמונה - כסות לעורו.

ואתה?

 

עטוף בהילה והוד  לתפארת

ומתחת  סגפן מבקש  רחמים .

 

מה לך בני כי תלין על אביך, אביך

האט צעדיך, כבד את האב

אל תכבה  הגחלת של אביך, אביך

ואל תיחפז לעטוף אותו בתכריכים.