הופעת מולי עובר אורח
כשקולי קרא במדבר
אל שדה חמניות הובלתני
כשפיך מפיץ מרגניות.

זרעת בי אור ואדרת
חרשת תלמים בבשרי
הרחקת יבלית ובצורת
הזנת אדמתי הסדוקה

אקלע למקלעת
כל מרגנית שהפצת
לתפארת את גבעוליה
אשתול בשדה חמניות