לפעמים, כשהמנגינה מסתיימת נותרים צלילים בודדים, למרחב נסחפת מפליגה לימים אחרים. טיילנו בשדות הקמה- אחזנו ידיים, טעמנו דבש ,אכלנו מרור רקדנו לצלילי הכנור. במסתרי ליבך לגעת לאחוז בשרביט הקסמים נפליג לאיים רחוקים בטרם תסתיים המנגינה ************* גירסה שנייה לשיר תודות לנירה ורוחי לפעמים, המנגינה מסתיימת צלילים נותרים בודדים, במרחב, אני מתערבלת מנסה להפליג אל ימים אחרים. שלובי ידיים סיירנו בשדות הקמה, לקקנו דבש גם אכלנו מרור נוגעת, במסתרי לבבך רוצה לאחוז בשרביט הקסמים להפליג אל איים מדומים בטרם, יעלם המיזמור