אל תאמרו לי ללכת בדרך...
שטובה היא לכם,לי רק בערך.

אל תאמרו לצדדים להביט...
תנו לצמוח מתוך התחתית.

כי מה שטוב וראוי בעיניכם,
לא תמיד מתאים...עבורי.

בין הקוצים,היבליות והאיזדרכת...
אמצא את השביל הראוי-עליו ללכת,

אל תאמרו לי ללכת בדרך...
שטובה היא לכם-לי רק בערך.

לו רק היה לי הכח של אז...
השכל של היום,הייתי נוהגת אחרת.