היהלום שבכתר זו את! נפגש יחד אולי עוד במבט. נטשת אותי מבלי לשוב עזבת אותי בלי אהוב. השמיעי הגה, אותתי למצוקה אל תשאירי אותי עשוקה, ריק מתוכן הכל אצלי מרגע שהלכת ממני עוללי. היהלום שבכתר זו את... מיום שבו הקן התפרק עשיתי הכל כדי להתלכד לא הכנסתי זר אל תוך הקן ואת... היית לי חברה, כן, כן. היהלום שבכתר זו את... על גלי האתר אותך מחפשת ליצור איתך קשר אני מבקשת, מה קרה שאותי את נוטשת? נא נפתח דף חדש, אני מבקשת. היהלום שבכתר זו את... הכאב מפלח ליבי שותת הוא דם, ואני לבדי שובי הביתה, חזרי אל הקן אל תתני לכל התוכן להתרוקן! היהלום שבכתר זו את...