אדמתי שדופה
חרוכה מחמת קיץ
ממתינה למי גשם
להרוות נקבוביותיי,
הכמושות מימי בצורת
כמהות, לעוד מילה חמה