דווקא כעת כשרוצה אתה לדבר אני מתחפרת בשתיקתי כשרוצה אתה להביט אני מפנה את גבי יודעת... מחר ישתנה המשחק מחר זה יהיה אחרת ...ארצה אני לדבר ואתה תתחפר בשתיקתך. שם המשחק...חתול ועכבר. אולי... נשנה את שם המשחק נביט זה לזו בעיניים נפסע זה אל זו צעד צעד נושיט זה לזו הידיים? נדע... כי עשינו הכל, לא הותרנו דבר ליד הגורל אם לא נדע לשחק המשחק נאמר זה לזו... שלום בעינים!