כסומא  בדרכים
ללא כלב נחייה
השמיים לי אור,
תמרור  או רמזור
ערירית  ומוכה
ברחובות.

שסועה  בדרכים
ללא כסות על עורי
בדרכי אין  מוצא
הכל ריק ושממה
מחפשת  לי ארץ חמה.


שהדי  במרומים
אין לי איש מלבדך
את קולי אנא שמע
רפא נפשי הפצועה
הכנס  מזור וגם צורי
בנפשי  השסועה.