כחומר ביד היוצר מונחת אני לפניך, ואתה... במגע ידיך בחיוך בעיניך מוציא אותי, מתוכי, את עצמי החוצה... אליך