התפתחי שערך ואבואה יהיה זה בטרם ליל עת מלאה הארץ ניחוח הדס הנושא אלי את שמך התפתחי שערך ואבואה מדרך רחוקה עקלקלה שהנחילה אך ורק אש, עשן ואימה התפתחי שערך ואבואה בדרך ים ואוניות רעועות בדרך עקורים ודמעות המלאה בסבל אכזבות פתחי שערך ואבואה דל ורש, בגדיי בלויים אך בעיני האור והתקווה להעניק לך אהבה 02-7