הלילה שוב הגיע ואני לבד מתגעגע נורא רוצה לראותך לשמוע את קולך את כל כך קרובה אך רחוקה נורא עצוב להיות כאן בלעדייך. מסתכל לי בתמונה יחד על החוף הגלים הגיעו אילנו והרטיבו אותך איך ביקשת ממני לעזור לך לו רק ניתן היה לחזור או לפחות להצליח לשכוח זה לא צריך להיות כך.     ואני נשאר אחד לעד