מבקשת. קצת דרך ארץ מעט סבלנות קצת אורח רוח והרבה סובלנות. ------------------תן לי את השקט- ------------------...את הבטחון, ------------------חיוך בשפתיים ------------------...אושר אל הלב. זהו-זה הכל וזה כל שאני מבקשת.