החדרת בי תא ממך,
צומח לאט - אני כה כבדה,
נחבא בכרס הגדולה -
מוגן בתוך החממה.
צובט אותי,בועט-מתוכי,
ילד קטן שלי,
אין לך לאן למהר,
כעת אתה בחממה
בלי חשש ודאגה,
אל תמהר ילדי
נא השאר אצלי

פג קטן שלי.

 
©