כעני-יה ניצבת בפתח
לקבץ  גרגירי -אהבה
מושיטה ידיי מתרפסת
עוברים כולם על פניי.

סמאו עיניי  מהבוהק
עת חיפשתי חיבוק ומילה
העוברים  ושבים
שוב שבים ואומרים
לחפש עיר שמשית 

למקלט