לא כצאן לטבח
לא בראש מושפל
לא עוד טלאי צהוב
או מספר

כצוק איתן
בעוז ובגבורה
נלחם על הגנת הבית
ועל המדינה

זעקי ארץ אהובה
זעקי-
ואזעק איתך,
למענך, למען עמי
למעני
.עד יכלו כוחותיי

בכי ארץ אהובה
כי בניך -
נופלים על חרבם
בהגנה עליך.