ערטלתי נפשי פרמתי רגשותי התרתי כבלי שתיקה. לא אלך עוד בתלם אהלך בין השיטין לא בובת מריונטה ... על חוטים. נאנסתי לרקוד על פי חלילך, לדבר ולשתוק על פי מצפונך, לא אלך עוד בתלם אהלך בין השיטין לא בובת מריונטה על חוטים. אתיר כבלי מוסכמות אצא מתוך מסגרות, לא אלך עוד בתלם אהלך בין השיטין לא בובת מריונטה על חוטים.