על נול השין הנחנו
עצמנו
בחוטי פז רקמנו
חיינו
 
אות אל אות נשזרו אותיות
שתי וערב נרקמו השורות.
 
תך אחר תך, בין מילה למילה
נוצרה שרשרת אומנות יקרה.
 
אל הנודד נדדנו
בחששות רבות
למתן האות...
 
הסרנו את הלוט!
 
 
באווירה קסומה
לעינינו נתגלה
פאר היצירה...
הרוקמים.
 
***********
 
נכתב על מפגש יוצרים
שהכירו במשך שנים
את השירים והניק
שעומד מאחורי השיר.
במפגש למעשה הוסר הלוט
 
5.11.05